9

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij hechten veel waarde aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uiteraard in het belang van onze omgeving, maar ook omdat we van mening zijn dat wij hiermee op (lange) termijn als organisatie sterker en beter worden.

Als onderdeel van ons ISO14000 gecertificeerd milieu-zorgsysteem streven wij naar een voortdurende beperking van de milieu-belasting.

Concreet vertaalt zich dat in onder andere:
• Energieneutrale eigen huisvesting (mede door zeer goed geïsoleerde gevels, een groendak en een PV-systeem van 20.000 Wp)
• Sedum-vegetatiesysteem op ons bedrijfspand (fijnstofbinding, waterbuffering, biodiversiteit, CO2 reductie)
• Gescheiden afvalstromen (papier, plastic, dakafval, puin, grind en snijafval)
• Innovatieve daglichtvoorzieningen in onze bedrijfshal
• Modern energiezuinig wagenpark

Duurzaam dakconcept
Naast onze eigen inspanningen voor duurzaam ondernemen, leveren we uiteraard graag een bijdrage aan de milieudoelstellingen van onze relaties. Dit doen wij vanuit het Duurzaam Dak Concept. Hierin zijn veel verduurzamingsoplossingen opgenomen op het gebied van:
• Energie (Trias Energetica)
• Milieu
• Water
• Gezondheid
• Veiligheid
Als deelnemer aan de Duurzaamheidskring Barendrecht leveren wij daarnaast op ons vakgebied een bijdrage aan de doelstellingen van deze organisatie.

Cradle to cradle
Uiteraard zorgen onze gescheiden afvalstromen ervoor dat we zo veel mogelijk restmaterialen kunnen (laten) recyclen. Als partner van ROOF2ROOF hebben we ook een oplossing voor het hergebruik van oude bitumen daken.

Sociaal
Graag nemen wij ook onze sociale verantwoordelijkheid. Wij hebben ruime ervaring met SROI-projecten, waarbij onze focus ligt op de inzet van jongeren en langdurig werklozen. Veel werknemers uit deze doelgroep hebben bij ons inmiddels, na het doorlopen van een BBL-opleiding, een vaste aanstelling verdient. Met deze werkwijze hebben wij al vele win-win-win trajecten doorlopen: een tevreden werknemer met een diploma en vakkennis, een werkgever die een beroep kan doen op een geschoolde vakman en de gemeente die een werkzoekende minder in de “kaartenbak” heeft.

Opleiden speelt bij ons altijd een belangrijke rol. Wij zijn van mening dat opleiden, naast kennisvergroting, bijdraagt aan de motivatie en de betrokkenheid van onze werknemers.

Onze lokale sociale betrokkenheid blijkt ook uit sponsoring van diverse plaatselijke sportverenigingen. Deze verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een gezond sociaal klimaat binnen de gemeente. Daar werken wij maar al te graag aan mee!

 

Pin It on Pinterest